Cancer drabbar familjens ekonomi

I

.Varje år får c:a 600 gotlänningar en cancerdiagnos

Lågt räknat så har varje individ c:a 10-15 nära anhöriga. Det innebär att närmare 10000 personer blir drabbade av cancer på Gotland varje år. Att leva med cancer är kostsamt o ofta med långa sjukskrivningar. När jag fick mitt besked om att jag bär på en hjärntumör som så småningom kommer att växa sig tillräckligt stark för att ta mitt liv ifrån mig så bestämde jag mig ganska snabbt för att tillsammans med min familj starta en Stiftelse där vi kan samla in pengar o hjälpa cancerdrabbade barnfamiljer på Gotland. Januari 2020 var allt registrerat o klart o insamlingarna kunde starta. sommaren 2023 är nu passerad och vi kan summera att vi hittills delat ut nära 200000kr under våra 4 första verksamhetsår.
  Coronatiden var jobbig på flera plan och det var inte så lätt att samla in bidrag, då stora folksamlingar är vårt bästa forum att hitta generösa bidragsgivare. Vi har under resans gång fått en hel del engagerade privatpersoner och företag som via egna  mindre insamligar på t.ex FB har generat mycket fina insamlingar. Nästa steg är att hitta både företag och privatpersoner som är villiga att hjälpa genom Autogirobetalningar löpande månad för månad.  Att samla in ytterligare kapital som kan hjälpa Cancerdrabbade barnfamiljer på Gotland är viktigt. Att få den gråtrista vardagen upplyst av ett äventyr, resa, el något annat som man inte haft möjlighet att göra på grund av sjukdomen
Swisha ditt stöd med valfritt belopp till #1235004650 Företag som önskar en faktura kan såklart höra av sig så löser vi det.