Hitills insamlat : över 520000kr juli  2022 

Insamlingsstiftelsen RELight har till mål och syfte att årligen dela ut bidrag till Cancerdrabbade familjer på Gotland som hamnat i ekonomiskt trångmål. Bidraget skall vara ämnat att  lysa upp tillvaron med en utflykt, resa el upplevelse. Ansökan görs här på hemsidan i avsett formulär senast 30/4 årligen. Bidraget delas ut i  samband med Grundaren Roger Erixons fördelsedag 27/5.