Hitills insamlat : över 700000kr januari 2024

ansökan om bidrag för 2024

Ansökan om bidrag för 2024 är öppen och mer info om detta hittar du under fliken ansök om bidrag.
Sista ansökan för 2024 är 30/4 2024

 

Insamlingsstiftelsen RELight har till mål och syfte att årligen dela ut bidrag till Cancerdrabbade familjer på Gotland som hamnat i ekonomiskt trångmål. Bidraget skall vara ämnat att  lysa upp tillvaron med en utflykt, resa el upplevelse. Ansökan görs här på hemsidan i avsett formulär senast 30/4 årligen. Bidraget delas ut i  samband med Grundaren Roger Erixons fördelsedag 27/5.